Certificat  digital  per a la cerca  activa  d'ocupació:

http://portaltreball.blogspot.com.es/2017/06/certificat-digital-per-la-cerca-activa_19.html